VANNHANDEL.NO
Vannhandel logo

PROP PROTECTOR propellakselkniverIkke la dette skje deg!

En fastlåst propell kan medføre ukontrollert avdrift med fare for ditt og andres fartøy og mannskap. Som best vil det ødelegge turen din, men uten framdrift er sikkerheten satt på spill, og kanskje forårsaker det også skade på motor og drivverk, med alt det måtte medføre.Prop Protector

 

Prop Protector er enkel å installere


Sørg for at overflaten på akselen hvor propellakselkniven skal monteres er fullstendig rengjort. Kniveggen er svært skarp og er beskyttet av et plastikkdeksel som beholdes på til installasjonen er fullført, og deretter tas vare på for eventuell senere demontering.


Fig. 1: Deler


Fig. 2: Avmerking for setteskrue


Fig. 3: Drilling av hull til setteskrue


Fig. 4: Selvlåsende bolter
med preapplisert gjengepasta


Fig. 5: Stramming av maskinskruer
Unngå kontakt med kniveggen i løpet av monteringen og etter at plastikkdekselet er fjernet!

Undervannsinstallasjon:

Dersom du skal montere propellakselkniven mens fartøyet flyter, skal gjengelåsemiddel IKKE benyttes, da dette ikke vil herde under vann. Bruk i stedet egen låseskrue med preapplisert gjengelåsingspasta beregnet for undervannsinstallasjon. Ellers er installasjonsprosedyren lik.

Installasjon av Slide-On Prop Protector propellakselkniv:

Fjern splinten eller annen låsemekanisme fra låsemutteren på propellen, fjern deretter låsemutteren, splint og propell. Mens plastikkdekselet sitter på, skyv propellakselkniven inn på propellakselen med navet vendt akterover. Det må være igjen en åpning på minimum 6 mm mellom propellakselkniven og propellhylsa.

Hvis det er mer enn minimum anbefalt åpning på propellakselen, kan propellakselkniven plasseres i midten av åpningen, eller i kontakt med propellhuset, untatt dersom det skal brukes en propellavdrager for å fjerne propellen i fremtiden. Husk i så fall å sørge for tilstrekkelig plass mellom propellakselkniven og propellen slik at propellavdrageren kan få feste.

Avmerk posisjonen på propellakselen og fjern propellakselkniven. Bruk hammer og kjørner til å sette et lite merke på akslingen med et slag på det punktet hvor setteskruen skal være. Drill en ca 2 mm fordypning på merket med et 6 mm bor, alternativt fil ned en liten flate på propellakselen.

Skyv enheten tilbake på propellakselen, påfør skruelåsemiddelet på setteskruen og stram denne til i fordypningen eller mot flaten på propellakselen. Tilbakemonter splint og propell. Stram låsemutteren på propellen, og sett på en ny splint eller annen låsemekanisme. Dobbeltsjekk stramming. Fjern forsiktig plastikkdekselet fra propellakselkniven, og installasjonen er gjennomført.

Installasjon av Clamp-On Prop Protector propellakselkniv:

Fjern transportskruene som holder enheten sammen ved levering. Til monteringen benyttes de vedlagte låseskruene med preapplisert gjengelåsingspasta. Det er ikke nødvendig å fjerne propellen for å installere denne typen propellakselkniv. Mens du lar plastikkdekselet sitte på, demonterer du propellakselkniven og plasserer en av halvdelene på propellakselen med navet vendt akterover. På standard- og medium enheter må det være igjen en åpning på minst 6 mm mellom propellakselkniven og propellakselhylsen/-lageret.

En åpning på minst 10 mm bør benyttes ved montering av større propellakselkniv. Hvis det er mer enn minimum anbefalt åpning på propellakselen, kan propellakselkniven plasseres i midten av åpningen, eller i kontakt med propellhuset.

Avmerk posisjonen på propellakselen og fjern den ene halvdelen av propellakselkniven. Bruk hammer og kjørner til å sette et lite merke på propellakselen med et slag på det punktet hvor setteskruen skal være. Drill en ca 2 mm fordypning på merket med et 6 mm bor, eller fil ned en liten flate på propellakselen.

Plasser begge halvdelene av propellakselkniven på propellakselen, skru deretter låseskruene (med fingrene) inn i de respektive hullene på motsvarende halvdel av propellakselkniven, og stram disse.

Flytt propellakselkniven til setteskruehullene ligger ovenfor fordypningen i propellakselen eller mot flaten på denne, og stram begge maskinskruene like mye til propellakselkniven er forsvarlig festet til propellakselen.

Sjekk at setteskruehullet fortsatt ligger over fordypningen, og stram så begge maskinskruene. Skru deretter setteskruen fullstendig mot fordypningen eller flaten i propellakselen. Dobbeltsjekk stramming. Fjern forsiktig plastikkdekselet fra enheten, og installasjonen er gjennomført. Ve senere remontering, bruk gjengelåsepasta på skruene, eller bestill bolter med pre-applisert gjengelåsepasta.
Installation


Prop Protector installasjon

The diagram above illustrates the components associated with the selection and installation of all types of Prop Protector. Although the diagram shows one type of stern shaft bearing, the following notes apply equally to craft fitted with either P or A struts or brackets.

In most installations, the gap between the propeller hub and the shaft bearing is wide enough to allow the installation of a Prop Protector. This gap must be sufficiently wide to accomodate the cutter plus an additional gap of 6mm (1/4 inch) between the Prop Protector and the bearing. Extra Large cutters need a gap of approximately 12mm (1/2 inch).

This extra gap is necessary to allow water to circulate to the shaft bearing for cooling and lubrication. It also allows for any end float on the prop shaft. If there is excessive end float due to gearbox end play or over-flexible engine mounts, this extra movement has to be provided for. The recommended gaps for all types of Prop Protector are shown in the specifications. If the gap on your shaft is inadequate, it can be increased by any of the following methods:

1. For adjustments of between 2mm (0.08 inch) and 5mm (0.2 inch), it may be possible to disconnect the prop shaft from the prop shaft coupling, move the shaft aft by the required amount and re-tighten the connection. If this method is used it is important to ensure that there is still suficient engagement between the shaft and coupling to maintain a secure connection under full power.

2. For larger adjustments, a coupling spacer or a flexible coupling may be fitted between the coupling and the gearbox flange.

We can now supply coupling spacers for most of the popular gearboxes 'off the shelf'. See order page for further details. We can also arrange for the supply of spacers for gearboxes not listed. Please allow three weeks for delivery and supply full details of your engine and gearbox.

Underwater installation

One of the unique features of the Prop Protectors is that they can be installed with the vessel afloat.

However, the thread-locking compound supplied with each cutter to secure the fastenings is intended for use only with the vessel out of the water; the compound will not cure underwater.

Owners wishing to carry out underwater installation should not use the fastenings or the thread-locking compound supplied, but should order the special self-locking fastenings we supply for this purpose and which are described below:

For all Slide-On cutters from 19mm (3/4 inch) TO 50mm (2 inch) diameter shafts a single set screw is required per cutter.

For all Clamp-On standard, medium and large cutters for shafts 19mm (3/4inch) to 62mm (2 1/2inch) diameter, one set screw and two cap screws are required per cutter.

For all Clamp-On extra large cutters for shafts 37mm (1 1/2 inches) to 100mm (4 inches) diameter, a similar but larger set of fastenings is required per cutter. These fastenings have been fitted with a plastic insert which serves as a self-locking mechanism and can be re-used up to five times.

Please remember to add these extra fastenings to your order if fixing underwater.

Other factors to consider when selecting the correct Prop Protector for your vessel

1. The diameter of the cutter blade must be larger than the diameter of the propeller hub and of the bearing housing in the strut of stern tube. If the blade is shielded by either of these, it cannot cut entangled line. The overlap of the blade should be at least 6mm (1/4 inch).

2. The minimum gap specified for each type and size of cutter should be of UNTAPERED shaft. If all or part of the gap consists of tapered shaft, a cutter for a slightly smaller shaft diameter should be selected so that it can then be machined to match the taper of the shaft.

3. Prop Protectors may be installed with the vessel afloat. Owners wishing to carry out underwater installation should not use the standard fastenings normally supplied but should order the special, self-locking fastenings available for this purpose.

All Prop Protectors are supplied with A4 Stainless steel self-locking fasteners with pre-applied locking paste, allen keys, warning decals and installation instructions. Both types are easy to install. For instance, the Clamp-On cutters can be installed in ten minutes.

Henvendelse/ordre: vannhandel.no emailadresse